Blog

Digital marketing ordbog

Digital marketing kan være en jungle af fagudtryk. I dette blogindlæg vil jeg guide dig gennem 30 vigtige begreber inden for digital marketing, lige fra Adwords og CPC til retargeting og konvertering.

Digital marketing ordbog – 30 begreber du skal kende

Lær og forstå alle begreberne inden for digital marketing

Når man dykker ned i den digitale marketing verden, kan det være en jungle af fagudtryk og forkortelser. Men frygt ej! I dette indlæg vil jeg hjælpe dig med at navigere rundt i denne jungle ved at forklare 30 vigtige begreber inden for digital marketing. Så tag en kop kaffe, sæt dig godt til rette, og lad os komme i gang.

De mest alm forkortelser du bør kende:

CPA

CPA, som står for Cost Per Acquisition, er en central term inden for digital marketing. Dette udtryk refererer til de omkostninger, der er forbundet med at erhverve en ny kunde gennem en bestemt markedsføringskanal eller kampagne. Hvis du bruger betalt annoncering, sociale medier, e-mailmarkedsføring eller andre strategier for at tiltrække nye kunder, vil du bruge CPA til at beregne omkostningerne ved hver af disse nye kundeforhold. Det er i bund og grund en måling af, hvor meget du “betaler” for at få en ny kunde i butikken. Ved at forstå din CPA kan du bedre vurdere effektiviteten af dine marketingindsatser og justere din strategi for at maksimere dit afkast.

CPC

CPC, står for Cost Per Click. Det er et afgørende koncept inden for digital markedsføring, da det refererer til den pris, du som annoncør betaler hver gang en bruger klikker på din online annonce. I modsætning til nogle andre annonceringsmodeller, hvor du betaler for visninger eller rækkevidde, betaler du med CPC kun, når nogen aktivt interagerer med din annonce ved at klikke på den. Dette gør CPC til en attraktiv model for mange virksomheder, da det sikrer, at du kun betaler for reel brugerinteraktion. Forståelse af CPC og hvordan man optimerer det, kan hjælpe virksomheder med at få mest muligt ud af deres annonceringsbudget.

CPM

CPM, som står for Cost Per Mille, er et vigtigt begreb indenfor digital marketing. Det refererer til prisen for 1.000 visninger (eller “impressions”) af en given annonce. ‘Mille’ er det latinske ord for tusinde, så det betyder i praksis, hvad du betaler for hver tusinde gange din annonce bliver set. CPM er især relevant i kontekster, hvor bred eksponering er målet, som f.eks. brand awareness-kampagner. Ved at forstå og optimere din CPM kan du sikre, at dine marketingbudgetter bruges effektivt, og at dine annoncer når ud til så mange relevante personer som muligt for de penge, du investerer.

CTR

CTR, som står for Click Through Rate, er en nøglestatistik inden for digital marketing. Det repræsenterer den procentdel af personer, der klikker på din annonce efter at have set den. Med andre ord er CTR en måling af, hvor effektiv din annonce er til at tiltrække brugerens opmærksomhed og få dem til at interagere med den. En høj CTR indikerer, at din annonce resonerer godt med dit publikum, og at dens budskab er fængslende nok til at motivere brugere til at klikke. Ved at overvåge og optimere din CTR kan du forbedre effektiviteten af dine annoncer og maksimere dit ROI.

CTA

CTA, eller Call To Action, er et afgørende element i mange former for markedsførings- og salgsmateriale. Det er en direkte opfordring til din målgruppe om at tage en bestemt handling, som kan være alt fra at tilmelde sig et nyhedsbrev, købe et produkt, eller tage et andet skridt, der fører dem nærmere på din ønskede konvertering. En effektiv CTA er klar, overbevisende og tilbyder en umiddelbar værdi for modtageren, hvilket motiverer dem til at handle. Ved at mestre kunsten at skabe stærke CTAs, kan virksomheder øge engagementet, konverteringsraterne og ultimativt drive salg.

KPI

KPI, forkortelse for Key Performance Indicators, er kritiske målepunkter, der anvendes til at vurdere effektiviteten af marketingindsatsen. Disse indikatorer er de specifikke mål, du har sat for din marketingstrategi, og de giver dig en konkret måde at spore fremskridt på over tid. De kan omfatte forskellige aspekter, som salg, webtrafik, kundetilfredshed eller sociale medieengagement. Ved kontinuerligt at evaluere dine KPI’er, kan du afgøre, om du er på rette vej mod at opnå dine overordnede forretningsmål. Det hjælper dig også med at identificere områder, der kræver forbedring, og justere din strategi i overensstemmelse hermed.

PPC

PPC, som står for Pay Per Click, er en populær online annonceringsmodel. I denne model betaler annoncører en bestemt pris hver gang en bruger klikker på deres annonce, hvilket betyder, at de i princippet køber besøg til deres hjemmeside i stedet for at forsøge at ‘tjene’ dem organisk. PPC-annoncering er kendt for sin effektivitet og øjeblikkelige resultater, da det giver virksomheder mulighed for at nå ud til deres målgruppe hurtigt og præcist. Det mest kendte eksempel på PPC-annoncering er Google AdWords, hvor annoncer vises i søgemaskinens resultater baseret på brugerens søgeord. Dette gør PPC til et kraftfuldt værktøj i digital marketing.

ROAS

ROAS, som står for Return On Ad Spend, er et vigtigt måleinstrument indenfor digital marketing. Det repræsenterer den indtægt, en virksomhed genererer for hver enkelt krone, der investeres i marketing. Denne metrik giver virksomhederne en klar indsigt i effektiviteten af deres reklameudgifter og hjælper dem med at optimere deres budgetallokering for fremtidige kampagner. Ved at analysere ROAS kan virksomheder identificere, hvilke reklamestrategier der giver det bedste afkast, og justere deres tilgang i overensstemmelse hermed. Dette gør ROAS til et uundværligt værktøj for enhver virksomhed, der ønsker at maksimere sin markedsføringsinvestering og sikre en sund bundlinje.

ROI

ROI, som står for Return On Investment, er en essentiel metrik i digital marketing. Denne finansielle indikator bruges til at vurdere effektiviteten af forskellige marketinginitiativer. Konceptet bag ROI er simpelt: det er et forhold, der sammenligner de penge, en virksomhed tjener som et resultat af en marketingkampagne, med hvad kampagnen kostede. Ved at bruge ROI kan marketingfolk bestemme, hvilke strategier der leverer det bedste afkast, og justere deres taktik i overensstemmelse hermed. På denne måde giver ROI virksomheder mulighed for at optimere deres marketingbudgetter, fokusere på de mest profitable initiativer og maksimere deres overskud.

SEM

SEM (Search Engine Marketing) er en form for digital marketing, hvor virksomheder betaler for at promovere deres website i søgemaskiner som Google og Bing. Ved at købe søgeord, der relaterer til ens produkter eller services, kan man opnå højere placeringer i søgeresultaterne.
Fordelene ved SEM er, at annoncerne kun vises for relevante søgninger foretaget af brugere, der aktivt søger efter ens produkt eller service. Derudover giver SEM mulighed for at målrette annoncerne geografisk, demografisk og på baggrund af brugerens tidligere søgeadfærd. Omkostningerne ved SEM er relativt lave sammenlignet med traditionelle annonceformer. Ulempen kan være hård konkurrence om de mest populære søgeord. Alt i alt er SEM en omkostningseffektiv måde at skabe trafik, leads og salg på for virksomheder.

 

De mest alm. betegnelser, indenfor digital marketing, som du bør kende:

Impressions

Impressions er et centralt begreb inden for digital marketing, og det refererer til antallet af gange en annonce bliver vist på en skærm. Hvis din annonce eksempelvis vises 1000 gange, registreres det som 1000 impressions. Impressions tæller hver gang din annonce vises, uanset om den bliver klikket på eller ej.

Impressions er en vigtig måleenhed for at forstå rækkevidden af dine annoncer. Hvis du har mange impressions, betyder det, at din annonce når ud til mange personer. Dog er det vigtigt at huske på, at et højt antal impressions ikke nødvendigvis betyder, at din annonce er effektiv. For at vurdere dette, skal man også se på andre metrikker som klikrate (CTR), konvertering og engagement. Sammen giver disse metrikker et mere fuldstændigt billede af, hvordan dine annoncer præsterer, og hvor godt de opfylder dine marketingmål.

Rækkevidde

Rækkevidde er et centralt begreb inden for digital marketing, da det repræsenterer antallet af unikke personer, der bliver eksponeret for dit brand eller indhold. Det kan måles på mange platforme, herunder sociale medier, e-mailmarkedsføring, websites og andre digitale kanaler.

En høj rækkevidde betyder, at dit indhold når ud til et stort publikum, hvilket kan øge brandbevidstheden og potentielt føre til flere leads og konverteringer. Rækkevidde er dog ikke altid ensbetydende med effektivitet. Det er vigtigt at kombinere det med andre metrikker, som engagement og konvertering, for at få en fuldstændig forståelse af, hvordan dit indhold præsterer.

Desuden kan rækkevidden være organisk (folk, der finder dit indhold naturligt gennem deres feeds) eller betalt (folk, der ser dit indhold gennem betalte annoncer). Begge typer har deres plads i en velafbalanceret marketingstrategi.

Frekvens

Frekvens refererer til antallet af gange en specifik bruger bliver eksponeret for en bestemt annonce. For eksempel, hvis en person ser din annonce tre gange, vil frekvensen være 3.
Denne metrik er vigtig, da den hjælper markedsføringsfolk med at finde den optimale balance mellem effektiv eksponering og overeksponering. Hvis en bruger kun ser en annonce én gang, kan budskabet måske ikke trænge igennem. Men hvis den samme annonce vises for mange gange, kan det potentielt irritere brugeren og skabe negativt indtryk af mærket.

At forstå og styre frekvensen kan hjælpe med at maksimere effektiviteten af dine annoncer ved at sikre, at dit budskab bliver hørt, men uden at overvælde din målgruppe. Det kan også bidrage til at optimere dit annonceringsbudget ved at undgå unødvendige visninger til brugere, der allerede er blevet tilstrækkeligt eksponeret for din annonce.

Engagement

Engagement er en væsentlig indikator for, hvor effektivt dit indhold formår at fange og fastholde dit publikums opmærksomhed. Det måles ved interaktioner som likes, delinger, kommentarer, klik og visninger. Disse handlinger viser, at dit publikum ikke blot ser dit indhold, men aktivt engagerer sig i det.

Høj engagement kan indikere stærke relationer mellem dit brand og dit publikum, da det viser, at dit indhold resonerer med dem. Det kan også føre til øget synlighed, da algoritmer på sociale medieplatforme ofte favoriserer indhold med høj engagement.
Dog er det vigtigt at huske på, at ikke alle interaktioner er lige værdifulde. For eksempel er en kommentar eller deling typisk et stærkere tegn på engagement end et like, da det kræver mere indsats fra brugeren. Derfor bør man også overveje kvaliteten af engagementet, når man evaluerer succesen af sin marketingstrategi.

Konvertering

Konvertering i en digital marketing sammenhæng refererer til den proces, hvor en websitebesøgende udfører en ønsket handling. Dette kan være et bredt spektrum af handlinger, herunder at foretage et køb, tilmelde sig et nyhedsbrev, downloade en e-bog eller udfylde en formular. Succesen af en virksomheds online marketing indsats måles ofte i konverteringsrater – det vil sige, hvor stor en procentdel af besøgende der udfører den ønskede handling.

For at øge konverteringerne fokuserer virksomheder på at optimere deres websites gennem forskellige teknikker som A/B-testing, brugervenligt design og effektive opfordringer til handling. Det er vigtigt at forstå, at høj trafik ikke nødvendigvis betyder høj konvertering. Derfor er det afgørende at skabe en god brugeroplevelse, der fører besøgende mod den ønskede handling.

Leads

Leads er potentielle kunder, der har vist interesse for dit produkt eller service. De kan opstå gennem forskellige kanaler som dit website, sociale medier, e-mail marketing eller offline events. Leads er afgørende for enhver virksomheds vækst, da de repræsenterer det første trin i salgsprocessen.

At generere kvalificerede leads er en central del af din marketingstrategi. Det kræver effektiv brug af forskellige marketingværktøjer og -teknikker, herunder SEO, SEM, content marketing, e-mail marketing og social media marketing. Når først du har genereret et lead, er næste skridt at pleje det gennem lead nurturing processen, hvor du opbygger og styrker relationen til personen, indtil de er klar til at foretage et køb. Alt i alt, er leads af høj kvalitet guld værd, fordi de har større chance for at blive konverteret til kunder.

ToFu

ToFu, eller Top of Funnel, refererer til det første stadium i kunderejsen eller salgstragten. I denne fase bliver potentielle kunder, bevidste om et problem eller behov, de har, og begynder at søge information for at forstå det bedre. I digital marketing sammenhæng er Top Funnel designet til at tiltrække og engagere disse personer. Målet er ikke at sælge, men at få kunderne til at identificere og forstå deres problem eller behov, vække interesse og skabe værdi.

Effektiv ToFu-marketing kræver derfor en forståelse af din målgruppes udfordringer og spørgsmål. Ved at levere relevant og værdifuldt indhold kan du opbygge tillid, positionere dit brand som en troværdig ressource og føre leads videre ned i salgstragten.

MoFu

MoFu, eller Middle of Funnel, refererer til det andet trin i kundens købsrejse. Her er potentielle kunder bevidste om deres problem eller behov og er aktivt på udkig efter løsninger. De sammenligner forskellige produkter, tjenester eller virksomheder for at finde den bedste løsning.
Som en del af din marketingstrategi er Middle Funnel designet til at hjælpe disse kunder med deres beslutning. Målet er at skabe tillid og overbevise kunden om, at din løsning er den bedste.

Effektiv MoFu-marketing kræver en dyb forståelse af dine kunders behov og præferencer. Ved at levere relevant og overbevisende indhold kan du hjælpe dem med at træffe en informeret beslutning og guide dem videre til det næste trin i salgstragten – BoFu eller Bottom of Funnel.

BoFu

BoFu, eller Bottom of Funnel, repræsenterer det sidste og afgørende trin i kundens købsrejse. Her er potentielle kunder klar til at foretage et køb eller konvertere på din hjemmeside. De har identificeret deres problem, overvejet forskellige løsninger og er nu klar til at træffe en beslutning.
I denne fase er din marketingstrategi fokuseret på at konvertere disse leads til kunder. BoFu-indhold kan omfatte produkt- eller service-specifik information, kundeanmeldelser, testimonials, prissammenligninger og særlige tilbud eller incitamenter, som kan motivere dem til at handle.

Effektiv BoFu-marketing handler om at give dine potentielle kunder det sidste skub, de har brug for for at træffe en købsbeslutning. Det kræver en dyb forståelse af hvad der driver din målgruppe, og hvordan du kan overbevise dem om, at din løsning er det bedste valg for dem.

Organisk markedsføring

Organisk markedsføring er en strategi, der fokuserer på at tiltrække kunder naturligt over tid, snarere end at forsøge at købe deres opmærksomhed. Dette opnås ved at skabe og dele indhold af høj kvalitet, der resonerer med dit publikum og opfylder deres behov. Organisk markedsføring handler om at bygge stærke, autentiske relationer med dit publikum gennem relevante, værdifulde og engagerende indhold. Det inkluderer teknikker som SEO, content marketing, og social media engagement. Selvom det kan tage længere tid at se resultater fra organisk markedsføring, er det ofte mere bæredygtigt og kosteffektivt på lang sigt.

SoMe

SoMe, en forkortelse for Social Media, er en uundværlig del af moderne markedsføring. Dette omfatter alle kendte sociale medier platforme som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og mange flere. Disse platforme bruges til at opbygge brand awareness, engagere sig med kunder, dele indhold og endda drive salg.

Sociale medier giver virksomheder mulighed for at nå ud til et bredt publikum, skabe en dialog med kunder og få indsigt i deres præferencer og adfærd. De forskellige platforme har hver deres unikke styrker. For eksempel er Facebook (Meta) godt til at opbygge fællesskaber og drive trafik til din hjemmeside, mens Instagram er ideel til at vise dit produkt gennem visuelt indhold. LinkedIn er perfekt til B2B markedsføring og rekruttering, mens Twitter er effektivt til nyhedsformidling og kundeservice. En vellykket SoMe-strategi kræver derfor en god forståelse for hver platforms unikke egenskaber og hvordan man bedst udnytter dem.

Du kan læse mere om annoncering og marketing på de sociale medier lige her

Google Adwords

Google AdWords, nu kendt som Google Ads, er en kraftfuld online annonceringsplatform, der giver virksomheder mulighed for at placere deres annoncer på Googles søgeresultatsider, partnerwebsites og YouTube. Med denne platform har du mulighed for at målrette dine annoncer mod specifikke søgeord, geografiske placeringer, demografi og mere, hvilket sikrer, at din annonce når ud til dit ønskede publikum.

AdWords er, som nævn tidligere, en pay-per-click-model, hvilket betyder, at du kun betaler, når nogen klikker på din annonce. Dette gør det til en kosteffektiv markedsføringsstrategi, især for små virksomheder med begrænsede budgetter. Desuden giver det detaljerede analytics, så du kan spore effektiviteten af dine annoncer og justere dine strategier i realtid.
AdWords kan være en fantastisk måde at øge din online eksponering og drive mere trafik til dit websted.

Læs mere om annoncering på google her

Hvis du nu er klar til at annoncere på Google, kan du komme i gang lige her 

E-mailmarkedsføring

E-mailmarkedsføring er en kraftfuld digital markedsføringsstrategi, der involverer at sende e-mails til potentielle og eksisterende kunder. Det er mere end bare promovering af produkter eller tjenester; det handler om at opbygge og vedligeholde relationer med kunder for at opnå loyalitet og gentagne forretninger.
Ved hjælp af segmentering og personalisering kan virksomheder skræddersy deres budskaber til specifikke grupper af kunder, baseret på deres unikke behov og interesser. E-mailmarkedsføring er også effektiv til at holde kunderne engageret med regelmæssige nyhedsbreve, produktopdateringer, eksklusive tilbud og meget mere.

Effektiv e-mailmarkedsføring kan hjælpe med at øge brandbevidsthed, generere leads, øge salget og styrke kunderelationerne. Det er et omkostningseffektivt værktøj, der giver en høj ROI, hvilket gør det til en væsentlig del af enhver omfattende digital markedsføringsstrategi.

Læs mere om e-mailmarketing her

Tone of voice

Tone of voice er essentiel for at skabe en solid brandidentitet og autentiske forbindelser med dit publikum. Den viser din virksomheds personlighed, værdier og holdninger via sprog og stil.
Din tone of voice kan være professionel, venskabelig, informativ, humoristisk eller andet. Hvilken du skal vælge afhænger af, hvad der passer bedst til dit brand og dit publikum. En ensartet tone of voice på alle dine kommunikationskanaler styrker dit brand, skaber tillid og gør din virksomhed mere genkendelig.

Det handler ikke kun om de ord, du vælger, men også om hvordan du formidler dem. Din rytme, tempo og stilhed kan have betydning. Ved at udvikle en unik tone of voice, kan du differentiere dit brand, øge kundeengagement og forbedre din virksomheds succes.

Push marketing

Push marketing er en strategi, der “skubber” virksomheders produkter eller tjenester aktivt ud til forbrugerne. Her tager virksomhederne initiativet og præsenterer deres tilbud direkte for potentielle kunder. Dette kan ske via kanaler som sociale medier, tv og radio reklamer, printannoncering og online annoncering. Målet er at nå ud til mange mennesker og overtale dem til at købe produktet eller tjenesten.

Push marketing kan skabe øjeblikkelig bevidsthed om et nyt produkt eller tjeneste. Det kan også stimulere hurtige salg ved hjælp af tilbud eller rabatter. Men denne form for digital marketing kan være mere påtrængende end pull marketing, da det indebærer uopfordrede beskeder til forbrugere. Derfor kræver det god forståelse af målgruppen for at sikre, at budskabet bliver godt modtaget.

Pull Marketing

Pull marketing er en strategi, der sigter mod at tiltrække kunder til et brand, produkt eller tjeneste. Det skaber interesse og begejstring omkring disse. Det er forskelligt fra push-marketing, som “skubber” produkter eller tjenester på forbrugerne.
I stedet for at jagte kunderne, gør pull marketing det lettere for kunderne at finde virksomheden. Det sker ofte via teknikker som SEO, contentmarketing, sociale medier og branding. Disse metoder “trækker” kunderne ind ved at give dem værdifuldt indhold, der opfylder deres behov og interesser.

Målet med pull marketing er at skabe en loyal kundebase, der aktivt søger dit brand eller dine produkter. Det handler om at opbygge relationer og tillid med din målgruppe. Dette kan resultere i langvarig kundeloyalitet og øget brandbevidsthed.

Pixel

En pixel er et en lille stykke kode, der indsamler data om dine websites besøgendes adfærd. Denne information hjælper med at forstå, hvordan brugere interagerer med dit site, hvilke sider de ser, og hvilke handlinger de tager.
Pixels bruges især til retargeting. Med de indsamlede data kan virksomheder tilpasse og forbedre deres annoncer for at appellere til specifikke brugere, der tidligere har besøgt deres website. Målrettede annoncer til disse brugere kan øge sandsynligheden for konverteringer og forbedre ROI for dine marketingkampagner.

Pixels er også vigtige for at spore effektiviteten af forskellige marketingkanaler og kampagner. De giver mulighed for at se, hvilke aktiviteter der fører til ønskede handlinger, som køb eller tilmeldinger. Denne indsigt kan være uvurderlig for at finjustere din marketingstrategi.

Kunderejse

Kunderejsen er en central del af enhver marketingstrategi. Det er en model, der skitserer de stadier, en kunde går igennem fra første møde med dit brand til endelig køb. Den kan også strække sig til gentagne køb og loyalitet.
Almindelige faser i kunderejsen inkluderer bevidsthed, overvejelse, beslutning og loyalitet. I bevidsthedsfasen lærer kunden dit brand eller produkt at kende. I overvejelsesfasen undersøger og sammenligner kunden forskellige muligheder. I beslutningsfasen vælger kunden at købe dit produkt. I loyalitetsfasen bliver kunden en gentagen køber og fortaler for dit brand.

At forstå dine kunders rejse er afgørende. Det hjælper dig med at identificere de mest effektive touchpoints og budskaber på hvert trin. Dette kan optimere dine marketingaktiviteter, forbedre kundeoplevelsen og øge konverteringsraten.

Lookalike

Lookalike målgrupper er et vigtigt værktøj i digital marketing, særligt for annoncering på sociale medier. Konceptet bruger data fra eksisterende kunder til at identificere nye potentielle kunder med lignende træk og adfærd.
Sociale mediers algoritmer analyserer faktorer som demografi, interesser og adfærd hos dine nuværende kunder. Denne information bruges til at finde “lookalikes”, folk der minder om dine kunder. Med lookalike målgrupper kan du udvide din rækkevidde og finde nye leads. Disse er sandsynligvis mere interesserede i dit produkt eller service, da de minder om dine nuværende kunder. Med lookalike målgrupper kan du forbedre effektiviteten af dine annoncer, reducere omkostningerne per lead og booste din ROI. Men det er vigtigt at overvåge performance og justere din strategi baseret på resultater.

Retargeting

Retargeting er en vigtig digital marketingstrategi. Den hjælper brands med at genforbinde med brugere, der har besøgt deres website, men ikke købt noget. Retargeting fungerer ved at placere en cookie i brugerens browser under deres besøg på dit site. Når de forlader dit site og surfer videre, kan du bruge denne cookie til at vise dem specifikke annoncer. Disse opfordrer dem til at vende tilbage til dit site.

Retargeting er effektivt, da det fokuserer på folk, der allerede har vist interesse i dit brand. Det kan øge konverteringsrater og ROI. Det gør dette ved at minde kunder om tidligere sete produkter eller tjenester og opfordrer dem til at fuldføre deres køb. Balancering af retargeting med brugeroplevelse er dog vigtig. For mange annoncer kan irritere brugerne.

 

Ingen digital marketingsstrategi passer på alle

Som vi har navigeret gennem disse forskellige marketingkoncepter, er der er mange elementer, der bidrager til en vellykket digital marketingstrategi. Fra at forstå din målgruppe med lookalike målgrupper, til at maksimere din rækkevidde på forskellige platforme, og endelig til at implementere effektive retargeting strategier for at holde dit brand i tankerne hos potentielle kunder.

Men ingen strategi er one-size-fits-all. Det er vigtigt at teste, analysere og justere dine tiltag løbende for at sikre, at du får mest muligt ud af dine marketingindsatser.
Husk også, at digital marketing handler om mere end bare at skabe salg. Det handler om at opbygge relationer og skabe værdi for dine kunder. Så mens du stræber efter at øge din rækkevidde og konverteringsrate, skal du også sørge for at levere kvalitets indhold og en positiv oplevelse for dine kunder.

Med den rette balance mellem disse elementer kan du skabe en stærk, effektiv og bæredygtig digital marketingstrategi, der driver dit brand fremad.

Facebook
LinkedIn
Email

Læs flere blogindlæg

Samarbejde om Sharepint intranet

SharePoint Intranet: Fleksibilitet og brugervenlighed

SharePoint intranet tilbyder en skalerbar, brugervenlig og sikker it platform til både små og store virksomheder. Med SharePoint kan medarbejdere nemt samarbejde, dele information og holde sig opdateret med de seneste nyheder, takket være den effektive deling af ressourcer.
Den

Læs mere →
medarbejder kigger på en tidsregistrerings app

Tidsregistrering app der opfylder de nye lovkrav

Er din virksomheds tidsregistrering klar til de nye lovkrav?
Med Standard Webs specialudviklede tidsregistrering app kan du sikre dig overholdelse af disse nye krav gennem overvågning af arbejdstid og aktiviteter.
Med den brugervenlige og effektive app får du fuld kontrol

Læs mere →
Automatisering af bogholderi

Automatisering af bogholderi – Spar tid

Automatisering af bogholderi kan være den løsning, din virksomhed har brug for.
Forestil dig at kunne reducere manuelle fejl, spare værdifuld tid og fokusere på strategiske opgaver, der virkelig gør en forskel for din bundlinje.
I dette blogpost vil vi

Læs mere →

Er der andet vi kan hjælpe med?

Hjemmesider

Professionel og resultatorienteret hjemmeside udført i WordPress

IT Konsulenter

Danske og udenlandske IT konsulenter til et hvert projekt

Hosting

Professionelt dansk webhotel, som imødekommer jeres behov

Intranet

Cloudbaseret intranet løsning igennem Microsoft Platformen

Automatiseringer

Automatisering af alle administrative processer udført i Microsoft Platformen

App udvikling

Modeldrevet eller skræddersyet apps og systemer til alle formål

Skal vi hjælpe dig?

Vi starter hvor du er. Lad os se hvad du har og tage den derfra.