Automatisering af processer: Frigiv tid og øg produktiviteten

Automatisering af processer er en teknologi, der bruger computere og software til at styre og automatisere forretningsprocesser. Processer der normalt kræver menneskelig intervention.

Denne form for teknologi kan hjælpe med at reducere omkostningerne, øge effektiviteten og minimere fejl.

Vi bygger skræddersyede løsninger til dig! 

Frigiv dyrebar tid med automatisering 

Automatisering handler om at effektivisere processer.
Ved at automatisere rutineopgaver, kan du frigøre tid, som kan bruges på mere værdiskabende aktiviteter.
Det er her, automatisering virkelig kommer til sin ret. 

Tænk over det… Hvor meget tid bruger du og dine medarbejdere på manuelt arbejde? Hvad hvis du kunne frigøre den tid og fokusere på det, der virkelig betyder noget for din virksomhed? Det er muligt med automatisering.

Automatisering er ikke kun for store virksomheder. Små og mellemstore virksomheder kan også drage fordel af automatisering. Med de rigtige værktøjer kan du begynde at implementere automatisering i din virksomhed i dag.

AUTOMATISERING I:

Effektivisering af tidskrævende opgaver

I enhver virksomhed findes der opgaver, der sluger en uforholdsmæssig andel af medarbejdernes tid. Disse proces tunge opgaver er ideelle kandidater til automatisering, da de ofte består af repetitive, manualle og tidskrævende aktiviteter, hvor margin for menneskelig fejl kan være stor.

En effektiv kortlægning af disse tidsslugende opgaver er fundamentet for en vellykket automatiseringsstrategi. Ved at identificere disse områder, kan virksomheder optimere ressource anvendelsen og udnytte medarbejdernes kompetencer til værdiskabende arbejde.

En gennemgang af virksomhedens workflow afslører ofte skjulte tidstyve. Ved at bruge tidsregistreringsteknikker og procesanalyse er det muligt at få indblik i, hvor tid og ressourcer ikke anvendes optimalt. Dette giver en klar indikation af, hvor automatisering kan implementeres for at øge effektiviteten og processernes hastighed.

Typer af opgaver, der kan automatiseres:

OpgaveAutomatiseringsmuligheder
SoftwareautomatiseringScripting, automatiserede tests, deployment automation
WorkflowautomatiseringAutomatiseret opgavehåndtering, arbejdsprocesautomatisering
ProcesautomatiseringAutomatisering af gentagne processer, dataintegration
ArbejdsgangsautomatiseringAutomatisering af arbejdsflow, opgaveprioritering
BogholderiautomatiseringAutomatisering af fakturering, regnskabsprocesser
Andre automatiseringsmulighederIntegration af systemer, automatiseret rapportering

Bemærk: Dette er blot et udvalg af mulige automatiseringsopgaver.
Der findes mange andre områder, hvor automatisering kan være relevant og gavnlig for virksomheder.

Automatisering af arbejdsgange: Optimering af processer og effektivitet

Automatisering transformerer uoverkommelige opgavemængder til effektive processer, som frigør tid og skaber vækst for din virksomhed. Ved implementering af automatiseringsløsninger sænkes omkostningerne og produktiviteten stiger.

Ved at automatisere manuelle processer, minimerer virksomheder menneskelige fejl. Dette resulterer i højere kvalitet og pålidelighed.

Implementeringen af automatiseringsteknologi er ikke blot en modernisering af eksisterende arbejdsprocesser; det er en strategisk transformation, der gør virksomheden mere skalerbar og udnytter data til at træffe bedre beslutninger. Dermed bliver virksomheder i stand til at tilpasse sig hurtigt skiftende markedsforhold med større smidighed og præcision.

Automatisering er grundlaget for digital transformation og en nøglekomponent i at sikre konkurrence fordele. Gennem indsamling og analyse af data kan automatiserede processer kontinuerligt optimeres. Med intelligent automatisering skabes der grundlag for innovation og udvikling af nye forretningsområder, hvilket fører til vedvarende vækst og erhvervsmæssig succes.

Optimering af Arbejdsprocesser

En effektiv automatisering af arbejdsprocesser begynder med en dybdegående analyse af jeres nuværende arbejdsgange og potentialet for optimering. Hos Standard Web forstår vi nødvendigheden af at identificere flaskehalse og eliminere unødvendige trin i arbejdsprocesserne for at sikre en strømlinet drift.

Ved hjælp af Microsofts platform kan vi tilbyde skræddersyet automatisering, der omfavner både simple og komplekse processer. Dette sikrer, at kritiske funktioner udføres med højere præcision og effektivitet, imens rutinemæssige opgaver bliver automatiseret, reducerer manuel indgriben og frigør værdifulde ressourcer til strategiske initiativer.

Automatiseringen skaber øget gennemsigtighed og kontinuitet i arbejdsprocesserne, hvilket bidrager til at optimere hele jeres virksomheds operationelle kapacitet. Den strukturerede tilgang til automatisering sikrer, at hvert step understøtter jeres forretningsmål og fremmer en bæredygtig udvikling.

Automatisering af workflow

Automatisering af workflow refererer til processen med at automatisere og strømline arbejdsflowet i en virksomhed. Det indebærer at identificere, analysere og optimere de trin og opgaver, der udgør et workflow, med det formål at reducere manuelle og tidskrævende processer og forbedre effektiviteten.

Ved at automatisere workflowet kan man opnå en mere struktureret og effektiv arbejdsproces. Dette kan omfatte automatisering af opgavehåndtering, godkendelsesprocesser, notifikationer og opfølgning. Ved at implementere automatiseringsteknologier kan virksomheder opnå hurtigere gennemløbstid, reducere risikoen for fejl og frigøre tid og ressourcer til mere værdiskabende opgaver.

Automatisering af workflow kan også bidrage til bedre samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere og afdelinger. Ved at automatisere processer kan man sikre, at opgaver og informationer bliver sendt og modtaget på rette tidspunkt og til de relevante personer.

Samlet set kan automatisering af workflow være en værdifuld løsning for virksomheder, der ønsker at optimere deres arbejdsprocesser, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten af deres arbejde.

Med fokus på Microsoft-teknologier tilbyder Standard Web automatisering, der integrerer og optimerer jeres daglige arbejdsgange. Ved at anvende værktøjer som Power Automate og SharePoint sikres det, at processerne flyder ubesværet og fejlfrit.

Automatiseringsprocessen omfatter en række trin, hvor vi kortlægger jeres nuværende workflows, identificerer forbedringsområder og implementerer tilpassede løsninger. Dette resultat er et skalerbart system, som kan vokse sammen med jeres virksomhed.

Vi lægger en særlig vægt på brugervenligheden i de automatiserede workflows. Målet er at løfte jeres forretning, så medarbejderne kan koncentrere sig om værdiskabende opgaver frem for rutinemæssige processer.

Automatisering skræddersyet til dig

Standard Web har ekspertisen til at udføre en bred vifte af operationer inden for udvikling og automatisering. Vores team er specialiseret i at identificere og implementere effektive løsninger, der optimerer arbejdsprocesser og øger produktiviteten.

Uanset om det drejer sig om automatisering af software, workflow, processer, arbejdsgange eller bogholderi, kan vi skræddersy en løsning, der passer til dine specifikke behov.

Ved at automatisere dine opgaver kan du frigøre tid og ressourcer, reducere fejl og forbedre effektiviteten i din virksomhed.

Fra koncept til implementering

Ved at få en grundig forståelse af jeres nuværende arbejdsgange og processer kan vi identificere områder, hvor automatisering kan skabe værdi og effektivitet. Vores erfarne team af specialister vil samarbejde tæt med jer for at analysere og evaluere jeres eksisterende arbejdsprocesser.

Vi vil undersøge, hvordan opgaver og data flyder gennem jeres organisation, identificere gentagne og manuelle processer samt identificere flaskehalse og ineffektive trin. Denne dybdegående analyse vil give os et solidt grundlag for at udvikle skræddersyede automatiseringsløsninger, der passer til jeres specifikke behov.

Vores mål er at optimere jeres arbejdsgange ved at erstatte manuelle og tidskrævende opgaver med automatiserede processer. Dette vil ikke kun frigøre tid og ressourcer, men også reducere risikoen for fejl og forbedre nøjagtigheden og konsistensen af jeres arbejde.

Fremgangsmåde:

  • Identifikation af optimeringspotentialet i eksisterende arbejdsprocesser
  • Kortlægning af virksomhedsspecifikke behov og målsætninger
  • Udvikling af detaljerede automatiseringsstrategier og -planer
  • Design og tilpasning af automatiseringssoftware på Microsoft-platformen
  • Grundig testning og validering af automationsløsninger
  • Udrulning og implementering i jeres IT-miljø
  • Løbende support og optimering af automatiserede systemer

Vælger I Standard Web, sikres en gnidningsfri implementeringsfase.

Integration med eksisterende systemer

Standard Web er specialiseret i at håndtere de udfordringer, der opstår ved integrationen af nye automatiseringsløsninger i eksisterende systemer. Vi forstår vigtigheden af at bevare dataintegriteten og sikre en problemfri fusion mellem de nye og eksisterende IT-løsninger. Vores ekspertise og erfaring sikrer, at integrationen sker effektivt og uden komplikationer.

Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der ikke kun optimerer jeres arbejdsprocesser, men også styrker og udvikler jeres forretning. Vores tilgang til integration fokuserer på at forbedre brugervenligheden og øge effektiviteten for jeres medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med jer for at sikre, at de nye automatiserede processer komplementerer og styrker jeres eksisterende systemer.

Vi integrerer de automatiserede processer og sørger for, at de styrker jeres overordnede forretningsstrategi og målsætninger. Vi holder os konstant opdateret med de seneste udviklinger inden for Microsofts platform for at sikre, at I altid er på forkant med teknologien.

Kørte robotter/mdr
0 +
Timer sparet/mdr
0 +
GNS ROI I ÅR 1
0 %

Vi laver skræddersyet automatisering og procesoptimering

Vi tilbyder skræddersyede automatiseringsløsninger, der kan tilpasses din virksomheds unikke behov. Uanset om du ønsker at automatisere enkelte processer eller hele din virksomhed, kan vi hjælpe.

I Standard Web arbejder vi altid med udgangspunkt i vores kunders processer og skræddersyer derfor den automatiske proces til vores kunders behov og ønsker. Ved at implementere automatisering og effektivisere de gentagne opgaver, der præger jeres hverdag, kan vi frigøre værdifulde ressourcer. Dette giver jer mulighed for at koncentrere jer om det, der virkelig er kernen i jeres forretning.

Lad os tage en uforpligtende snak om jeres processer og hvordan automatisering kan være med til at løfte jeres forretning.
To gode og nemme øvelser til at finde ud af hvilke opgaver der kunne automatiseres:


– Bed jeres medarbejder om at nævne de 3 mest ”trælse” opgaver, som de gør gentagne gange.
– I en periode, så brug et par minutter hver dag, eller et par gange i ugen, på at notere de ensartede opgaver som kommer igen og igen.

Vi bygger automatisering inden for Microsoft Power Platformen

Vi arbejder bl.a. inden for følgende systemer og produkter.

SKRÆDDERSYET AUTOMATISERING

Power Automate

Robotic Process Automation bruger software til at mindske, eller helt fjerne, den menneskelige andel i brugen af computer programer. RPA bruger softwaren til at efterligne menneskelige handlinger og kan derfor udføre forskellige arbejdsflows med høj:

SKRÆDDERSYET ELLER MODELDREVET APP​

Power Apps

Power Apps er en del af Microsoft Power Platform og et low-code system til at udvikle modeldrevne og skræddersyet applikationer. Vi er specialiseret i at udvikle disse og særligt skræddersyet applikationer til forretningsformål.

Power Apps benyttes med stor succes blandt flere af verdens førende selskaber på tværs af brancher. Her kan bl.a. nævnes Coca Cola, EY, H&M, Toyota og den Amerikanske regering.

CLOUD ELLER ON PREMISE DATABASE​

Database opbygning

Foruden SQL og Microsoft Dataverse, så hjælper vi også med opsætningen og supporten af SharePoint som database. SharePoint kan ses som den opgraderede udgave af Excel til at opbevare dine data og en af fordelene ved SharePoint som en database er den indbyggede integration til Microsoft Power Platform. Det gør det dermed nemt at integrerer dine data og arbejde med dem i en model dreven eller skræddersyet Power Applikation.

JERES INTERNE KOMMUNIKATIONSPLATFORM​

Intranet

Intranettet er rygraden af virksomhedens interne kommunikationsplatform. 

SharePoint er allerede en integreret del af jeres Office 365 licens, og i kombination med de allerede indbyggede forbindelser til resten af Microsofts produkter, gør det SharePoint til en kosteffektiv løsning, når det kommer til at få bygget et intranet.

Er der andet vi kan hjælpe med?

Hjemmesider

Professionel og resultatorienteret hjemmeside udført i WordPress

IT Konsulenter

Danske og udenlandske IT konsulenter til et hvert projekt

Hosting

Professionelt dansk webhotel, som imødekommer jeres behov

Online Marketing

Digitale strategier samt marketing på tværs af alle platforme

Intranet

Cloudbaseret intranet løsning igennem Microsoft Platformen

App udvikling

Modeldrevet eller skræddersyet apps og systemer til alle formål

Skal vi hjælpe dig?

Vi starter hvor du er. Lad os se hvad du har og tage den derfra.